BELÁNKA 

PLZEŇ / ZÁBRAN, NOVÁ, STREJC / 2015

SOUTĚŽ  / 1. MÍSTO / NEREALIZOVÁNO