REKONSTRUKCE BUDOVY U SENECKÉHO RYBNÍKA

PLZEŇ/ZÁBRAN, NOVÁ, SÝKORA, PECHOVÁ, HOUŠKA/2018

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2018 CENA VEŘEJNOSTI

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2018  CENA PRIMÁTORA 

Jedná se o rekonstrukci stavby, která slouží pro volnočasové aktivity dětem a turistům. Jelikož v území lesa není možné stavět, zadáním byla pouze oprava budovy. Autorům se podařil kompletní redesign fasády při zachování základního tvaru a konstrukcí budovy.

Pomocí dřevěného pláště stavba ožila a více souzní s místem u rybníka. V přízemí vznikla plnohodnotná školka, okna byla spuštěná na zem. Děti tak mají přímý kontakt s přírodou. V ostatních prostorách jsou klubovny a zázemí pro skauty a turisty.