KRONES

CENTRUM INOVACÍ 


NOVÁ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KRONES

/ PRO-STORY, ARCHILAB / 2018

Pravidelná ortogonální struktura zástavby pomáhá definovat základní tvar stavby, kterým je čtverec.

Čtverec byl zvolen jako archetypální tvar, který symbolizuje uspořádanost, logiku, řád, ale i bezpečí a stabilitu, materiální zakotvení. Tak vnímáme společnost Krones a takto ji chceme prezentovat novou budovou. Vážnost tohoto sdělení je vyvážena tvarově bohatším a hravějším pojednáním prostoru vnitřního atria.

Tvar atria vychází z hvězdy, která má také své opodstatnění. Symbolizuje vítězství duchovního principu nad materiálním. Dá se říci, že povyšuje význam čtverce na vyšší dimenzi a vyjadřuje tvůrčího ducha a vývojový potenciál společnosti.

Další významovou vrstvou hvězdy je směrová růžice jako odkaz k centrální pozici stavby v rámci společnosti. Do středu růžice směřují cesty zaměstnanců společnosti alokovaných po celém světě. Centrum růžice je centrem potkávání a sdílení informací a profesionální odbornosti.

Atrium představuje veřejný volně přístupný prostor a nabízí odpočinkovou zónu uvnitř poměrně málo atraktivního okolí stavby. V atriu navrhujeme přírodní charakter prostoru se stromy, loukou a vodním prvkem. Zde budou terasy k posezení před kavárnou a restaurací, zde se mohou potkávat zaměstnanci na kávě.

Výškově je stavba držena co nejníže, celková výška k atice 20,35m je shodná s výškou sousední haly 6.3 a je o 6,5m nižší než budova 0.1, se kterou je propojena lávkou.

ARCHITEKTURA

Zmíněná stabilita a zakotvení je zhmotněna solidní podnoží stavby. Ta je z pohledového betonu a vyjadřuje schopnost ochrany vnitřních částí.

Nad betonovým fundamentem se vznáší materiálně odhmotněna prosklená dvojitá fasáda, přičemž vnější plášť se strukturálním sítotiskem pomáhá chránit vnitřní prostředí před sluncem.

Ekologické aspekty návrhu reflektuje použití vegetačních stěn v interiéru, které pomáhají udržovat vlhkost vzduchu a okysličovat ho.

Vnitřní prostory jsou řešeny převážně jako flexibilní otevřené plochy. Specifické dělení je navrženo z přestavitelných clon nahrazující příčky.

Střechu vnímáme jako pátou fasádu. Proto jsou zde navržené kapotáže z tahokovu, pod kterými jsou uklizené technologie vzduchotechniky.

FÁZE VÝSTAVBY

Protože důležitým motivem je vytvoření atria jako chráněného místa a protože jsme chtěli, aby jednotlivá patra byla kolem atria plně obchozí, je třeba druhou fázi stavby realizovat přístavbou a ne stavbou samostatného objektu. Aby byla přístavba realizovatelná co nejúsporněji, byl optimalizován půdorysný tvar tak, aby styčné plochy byly co nejmenší. Fasády použité na styčných plochách budou moci být použité pro opláštění druhé fáze.

Poměr 1. a 2. fáze je přibližně 1/3 a 2/3 vztaženo k ploše a objemu a 1/4 a 3/4 vztaženo k počtu lidí.

CÍL NÁVRHU

Cílem návrhu byla budova, která zapadne do okolního prostředí bez okázalých gest. Poskytne nadčasovou kvalitu a technické řešení a stane se oblíbeným místem svým uživatelům.

AUTOŘI: Jiří Zábran, Martin Řežábek, Jakub Sýkora, Eva Štouračová, Markéta Škopková