LESY ČR

HRADEC KRÁLOVÉ / ARCHILAB / 

administrativní centrum

Nízká elegantní stavba, jejíž dlouhá křídla o třech nadzemních podlažích připomínají klády položené v lese. Tato asociace je podpořena použitým přírodním dřevěným obkladem a jemným tvarováním jádrové části klád, která eliminuje úběžníkovou nekonečnost komunikací a vytváří plastické tvarování vnitřního prostoru. Ve středu hmot proudí zaměstnanci jako životodárná míza kmenů.
Samostatně stojí restaurace, provozovatelná nezávisle na administrativní budově.
Před budovou zůstane proporčně přiměřený předprostor s parkovou úpravou bez zaparkovaných vozidel.

Obestavěný prostor: 64 750 m³

Zastavěná plocha: 2300 m²

Zastavěná plocha: 4198 m²