ŘADOVÉ DOMY DVĚ VĚŽE

PLZEŇ / NOVÁ, ZÁBRAN / 2014

Dva domy v Révové ulici vznikaly jako developerský projekt, kde zadáním bylo navrhnout řadový dvojdům, stejně jako na okolních parcelách. Investora se ale podařilo přemluvit k umístění dvojice štíhlých hmot rozdělených malým dvorečkem. Stavba tak navazuje na charakter dělnické výstavby s dvorky v okolí. Navrhovali jsme více v řezu, než v půdorysu. Nebydlí se v jedné úrovni, ale v půl-patrech. Vznikl tak prostorový koncept, kde schody jsou součástí obytného prostoru. Tímto řešením jsme ušetřili drahocenné metry. 

Pro-Story architekti Plzeň