BYTOVÝ DŮM SVĚTOVAR


PLZEŇ / ZÁBRAN, NOVÁ, NOVÁK / 2014

CENA HANUŠE ZÁPALA 2018 - HLAVNÍ CENA

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2017 ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY


Při řešení domu jsme se snažili vycházet z širšího kontextu a měřítka starších bytových objektů na Slovanech z období socialistického realismu, které představují v rámci Plzně poměrně kvalitní bydlení. V návaznosti na okolí jsme se snažili fasády rytmizovat vertikálními francouzskými okny doplněnými balkóny a lodžiemi. Dalším důležitým motivem vycházejícím z užšího kontextu areálu Světovaru je spojení původní průmyslové funkce a plánované kulturní náplně přilehlého prostoru. Reagovali jsme na toto zajímavé funkční spojení především výrazem východní fasády, která se obrací do pivovarského dvora - hlavního náměstí Světovaru. Tato fasáda je tvořena průběžnými lodžiemi, které jednak do náměstí přinesou život a zároveň jejich hravé zakrytí vertikálními paravány je zajímavým výtvarným prvkem působícím scénograficky - divadelně. Paravány také poskytují uživatelům trochu soukromí na lodžiích. Investor věnoval pozornost i interiérům veřejných prostor. Díky tomu chodbový koncept domu nepůsobí tmavě, ale je prosvětlen třemi světlíky a oživen různě barevnými dveřmi do bytů. Zvolené tři barvy se objevují také na dělících paravánech lodžií, čímž celek dostává jasný svébytný charakter.

Pro-story, architekti Plzeň