BYTOVÝ DŮM RADYŇSKÁ

PLZEŇ/ ZÁBRAN, HOUŠKA/2019

STAVBA ROKU PLZENSKÉHO KRAJE 2019 -  CENA KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V PLZEŇSKÉM KRAJI

Bytový dům na Slovanech v Radyňské ulici nahradil dva demolované domy, které jsou však ve hmotě novostavby stále rozeznatelné. Při návrhu byl kladen důraz na severní uliční fasádu, kam je orientovaná krytá pavlač a schodiště. Fasáda reflektuje důležité současné architektonické názory. Přísně pravidelný rytmus fasády tvoří děrované plechy z materiálu corten, jejichž patina je jasnou reakcí na barevné rekonstrukce a nevkusné imitace. Dům se nachází v části města, kde staré domy velmi trpí pod polystyrenovým obkladem a kde se vytrácí detail starých fasád. Jižní vnitrobloková fasáda domu je kontrastní k uliční fasádě a rozjasňuje svým optimismem pobytovou zahradu.