BYTOVÝ DŮM PAPÍRNICKÁ

PLZEŇ/ZÁBRAN, NOVÁ, NOVÁK/ 2020

STAVBA ROKU PLZENSKÉHO KRAJE 2019  - CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ

Bytový dům u papírenské lávky je bezesporu hmotovým experimentem a přejímá některé myšlenky Dánské architektonické scény. Svojí velikostí tvoří celý jeden ucelený blok. Tento blok je seříznutý směrem k řece a má tři velké průrazy. Tam kde je výhled na řeku, je jeho fasáda zvlněná a zjemněná dřevem. Hlavním přínosem tohoto domu je plné vyparkování uvnitř domu a plnohodnotný vnitroblok pro stromy.