BYTOVÝ DŮM JABLONSKÉHO

PLZEŇ/ZÁBRAN, HOUŠKA/ 2017

Pozemek určený pro navrhovanou stavbu se nachází v Plzni, v části Slovany, v ulici Jablonského, Jedná se o proluku v řadové zástavbě bytových domů.

Navržený objekt bude doplňovat souvislou blokovou zástavbu vymezenou ulicemi Jablonského, Sladkovského, Houškova a Plzenecká.

Stavba je navržena jako sedmipodlažní objekt (jedno podzemní a šest nadzemních),Podzemní podlaží (1pp) je určeno pro parkování, v přízemí jsou navrženy tři nebytové prostory přístupné z ulice, průjezd do vnitrobloku, hlavní vstup, technické zázemí objektu (výměník, rozvaděče elektro atd.) a zázemí pro byty (sklad kočárků, kol apod.).

Nádoby na odpad jsou umístěny v průjezdu. Ve vnitrobloku je navrženo parkování a zeleň (zatravněná plocha se stromy a keři).

Uliční fasáda je navržena jednoduchá a střídmá, s rytmicky se opakujícími lodžiemi. Nejvyšší podlaží je navrženo ustupující. Výrazná vertikální hmota schodišťového prostoru je zjemněna obkladem z tyčových prvků, který částečně kryje okna schodiště při zachování osvětlení a větrání. Dvorní fasáda je navržena ve stejném duchu jako uliční, s dominantní střední symetrickou lodžiovou částí.

Nový polyfunkční dům je navržen tak, aby bylo zachováno dostatečné soukromí jak pro obyvatele stávajících domů, tak pro budoucí obyvatele nově navrhovaného domu.

Každý byt je vybaven lodžií nebo balkonem a má dispozici sklepní kóji umístěnou na stejném podlaží s bytem.