BRUSIVO

ROKYCANY / ZÁBRAN, NOVÁ / 2015

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 NOMINACE

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2016 ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII NOVOSTAVBA

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014          1.MÍSTO  V KATEGORII NOVOSTAVBY

Nová administrativní budova zakončuje výrobní halu na severní straně. Jedná se o dvoupodlažní železobetonový prefabrikovaný skelet s monolitickými stropy. Pravidelný modul je 4x4 ve dvou lodích. Celý systém je uzavřen do betonového kvádru, který je narušen třemi otvory. První otvor řeší stínění ze západu a je zároveň odpočinkovou terasou k ředitelnám. Druhý otvor je ve středu budovy a vytváří tak prostor pro zimní zahradu. Poslední otvor je na východní straně a roste v něm velký strom.

Pro hlavní severní fasádu je určující pravidelný rytmus oken. Jedná se vlastně o jedinečnou konstrukci fasády, která je řešena jako jedno velké samonosné okno. Otvíravé části jsou bezfalcové plné. Fasádu podtrhuje černý plech, který slouží jako zábradlí a zároveň jako firemní logo. Hlavní konstrukce je z pohledového betonu, který se uplatňuje i v interiéru. Na svislé stěny byly použity desky ze stropního bednění, aby byla dosažena požadovaná jemná struktura dřeva. Prefabrikované schodiště je zvýrazněno oranžovým nátěrem. Dveře jsou plechové, opatřené barevným nátěrem. Vstupní dveře jsou černé, do kanceláří jsou různě barevné a do servisních prostor jsou bílé. Důraz při celkovém řešení byl kladen na dobrý pocit z pracoviště.